Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sprovođenje   opšte  i  prema  indikacijama  specijalizovane  fizikalne  rehabilitacije

-Stručni medicinski  tim ( lek.spec.fizijatri, fizioterapeuti,terapeuti i radni  terapeuti)
-aparati  za  primenu  elektroforeze,
-ultrazvuka
-lasera
-interferentnih  struja
-kratkotalasne  dijatermije
-DD  struja
-Elektrostimulacija
-Magnetoterapija
-infraruž
-ultraljubičaste  i bioptron lampe
-parafino terapije
-aparati za stimulaciju CMN-stimulacija centralnog motornog neurona (mrežasta  rukavica)
-aparata za primenu vakum terapija (vakupres)
-aparati za  primenu elektro stimulacije
-radne  terapije
-kinezi terapije
-hidro ( podvodna masaža,bazen )
-ručna masaža

Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja kroz sve stadijume bolesti. To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnu potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove. Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko područje ljudskog života i podrazumeva holistički tj.celovit pristup. Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od staosne strukture i njihovih fizičkih sposobnosti,koristeći prirodne,tehničke i kadrovske kapacitete Ustanove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Login Form