Teretana

Teretana se može koristiti u rekreativne svrhe uz stručni nadzor rekreatora koji će Vam u toku boravka u zavisnosti od starosne strukture i psiho-fizičkih spremnosti osmisliti program rada  u teretani.
Profesionalni program za sportiste uz stručni nadzor trenera u saradnji sa rekreatorom
- Fitnes i aerobik 

 

 

 

 

 

Search

Login Form