Indikacije

POVREDE I OBOLJENJA LOKOMOTORNOG  SISTEMA

- politraume
- prelomi i povrede kičme i kičmenih pršljenova
- traumatska ošteženja kičmene moždine
- urođene  ili stečene mane i nedostaci na koštano-zglobnom sistemu
- sportske povrede  

REUMATSKA  OBOLJENJA

-zapaljenski reumatizam
-stanja posle ugradnje endoproteza kuka,kolena,ramena
-stanje posle operacije discushernije
-posle osteosinteza različitih lokacija

 BOLESTI  RESPIRATORNOG SISTEMA

- HOBS (hronični bronhitis  i emfizem )
- bronhijalna astma
- cistična  fibroza bronhijeekstazije
- abnormalnost  grudnog  koša  i  neuromuskulatorni  poremećaji
- nakon  hirurškog  zahvata  zbog  plućnog  karcinoma

ONKOLOŠKA REHABILITACIJA DECE

-sve vrste tumora malignih i benignih ( „malignih po lokaciji „
C00-C97, D42, D43, D45, D46, D47, D61, D75, D76

Search

Login Form