Kadar

U  poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva.Zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća.

  Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica , kako u medicinskom tako i u nemedicinskom sektoru, poklanja veliku pažnju  u  oblasti edukacije i usavršavanja , kreativnosti, inovativnosti, motivisanosti, informisanosti zaposlenih.

Lekari:

specijalisti interne medicine
subspecijalisti hematologije
specijalisti  fizijatrije
specijalisti dečje fizijatrije
specijalisti  pulmologije
specijalisti opšte medicine
dipl. biohemije

Lekari – stručni konsultanti

prof. fizikalne medicine
prof. onkologije 
prof. ortopedije
stručni konsultanti iz svih oblasti medicine,
sociologije i psihologije  na nivou regiona

 

Ostali:

viši terapeuti različitih specijalnosti
medicinski tehničari
laboranti

 

prof.fizičke kulture i vaspitanja
rekreatori,animarori,vodiči
ugostiteljski  i opšti kadarovi  

 

Search

Login Form