Pulmološka rehabilitacija

Sprovođenje   opšte  i  prema  indikacijama  specijalizovane  pulmološke  rehabilitacije
Procena plućne funkcije  i minmalne medikamentne terapije
Vežbe disanja
Inhalaciona terapija
Drenažni položaj
Kondicione vežbe
Redukcija ili povećanje telesne mase prema prirodi i stanju obstukcijske bolesti pluća
Posebne kondicione vežbe za bonhiektazije i cističnu fibrozu
Prilagođavanje  na što duži boravak na otvorenom
Radna terapija prilagođena mogućnostima pacijenta 

Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja kroz sve stadijume bolesti. To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnu potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove. Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko područje ljudskog života i podrazumeva holistički tj.celovit pristup. Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od staosne strukture i njihovih fizičkih sposobnosti,koristeći prirodne,tehničke i kadrovske kapacitete Ustanove.

 

 

 

 

 

Search

Login Form